Czy można spłacić pożyczkę wcześniej?


Oczywiście. Możesz dokonać spłaty pożyczki przed jej terminem wymagalności.