Co zrobić, jeżeli nie jestem w stanie terminowo spłacić pożyczki?


Jeżeli masz kłopoty z terminową spłatą pożyczki, to możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do przedłużenia terminu spłaty pożyczki o 7, 14 lub 30 dni.
W przypadku pierwszej pożyczki możesz przedłużyć ją dwukrotnie, w przypadku kolejnych pożyczek możesz dokonać przedłużenia terminu spłaty jeden raz.

Możesz też zadzwonić do naszego Działu Windykacji na numer telefonu 22 349 94 12. Pomożemy Ci w spłacie pożyczki!