Czy można mieć jednocześnie więcej niż jedną pożyczkę od Kuki.pl?


W Kuki.pl możesz mieć tylko jedną aktywną pożyczkę. Nie jest dopuszczalne jednoczesne posiadanie więcej niż jednej pożyczki. O kolejną pożyczkę możesz ubiegać się po dokonaniu spłaty poprzedniej pożyczki.