W jaki sposób mogę dokonać zmiany numeru rachunku bankowego?


Zmiana rachunku bankowego wymaga dokonania przelewu weryfikacyjnego w wysokości 0,01 zł (1 grosz) na nasze konto bankowe.

Listę posiadanych przez nas rachunków bankowych znajdziesz w zakładce Kontakt.

Dokonując przelewu opłaty weryfikacyjnej wybierz bank, w którym posiadasz konto osobiste. Pozwoli to na szybsze zaksięgowanie opłaty weryfikacyjnej na naszym rachunku.

Jeżeli nie posiadasz konta bankowego w żadnym z banków, z którym współpracujemy, to najlepiej dokonaj przelewu na nasze konto w banku BZ WBK.

WAŻNE! Jako tytuł przelewu podaj:

"Zmiana konta bankowego. PESEL (wpisz Twój numer PESEL)"