1
Wniosek
2
Potwierdź profil
3
Otrzymaj pieniądze

Wniosek o pożyczkę

Dane osobowe

Imię
Nazwisko
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
Adres e-mail

Hasło

Wprowadź hasło
Potwierdź hasło

Adres Zamieszkania

Ulica
Nr domu / Nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

Dane finansowe

Typ dochodu
Wybierz rodzaj dochodu
Miesięczny przychód
Miesięczne wydatki
15000
30  dni
dni
Pożyczka
Okres pożyczki
dni
Odsetki
Prowizja
RRSO
%
Potrzebujesz pomocy?
Wnioski o pożyczkę przyjmujemy całą dobę
Jesteśmy dla Ciebie 7 dni w tygodniu
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00
Sobota - Niedziela 9:00 - 17:00
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorami danych Klientów Kuki.pl zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będą:
a) Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, e-mail: info@kuki.pl – w zakresie pośrednictwa i obsługi udzielanych pożyczek.
b) Ducatos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, e-mail: info@ducatos.pl – pożyczkodawca. Rozwiń całość