Jak spłacić?


Jak spłacić pożyczkę?


Spłać pożyczkę w terminie

Spłata pożyczki powinna zostać uregulowana w ustalonym w Umowie Pożyczki terminie na jeden z naszych rachunków bankowych. Z poniższej listy wybierz swój bank by uzyskać numer konta do przelewu. Jeśli nie posiadasz konta w żadnym z wymienionych banków rekomendujemy dokonania zwrotu na rachunek w banku Santander (dawny: BZ WBK).Lista banków, w których posiadamy konto dostępna jest w zakładce Kontakt.

W tytule przelewu wpisz:

"Spłata pożyczki nr (*wpisz numer pożyczki)"

*Numer pożyczki znajdziesz po zalogowaniu się na swój Profil Klienta.

Pamiętaj o podaniu poprawnego numeru pożyczki, dzięki czemu będziemy mogli ją bez problemu rozliczyć. 

Przedłuż pożyczkę

Jeśli masz problem z terminową spłatą, skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w uregulowaniu Twoich zobowiązań.
Dzięki możliwości prolongaty przy pierwszej pożyczce możesz dwukrotnie przedłużyć czas spłaty o 7, 14 lub 30 dni.
W przypadku każdej kolejnej pożyczki masz możliwość jednokrotnego odroczenia terminu spłaty.

Dane do przelewu ze spłatą pożyczki są następujące:

Odbiorca: Fincapital Sp. z o.o. 
Numer rachunku bankowego: numery naszych rachunków bankowych znajdują się w zakładce Kontakt.
Adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, Polska
Tytuł przelewu: "Przedłużenie pożyczki nr (*wpisz numer pożyczki)"

*Numer pożyczki znajdziesz po zalogowaniu się na swój Profil Klienta.

Wysokość opłat prolongacyjnych zamieszczona jest w Umowie Pożyczki oraz w Profilu Klienta. 

Trudności z terminową spłatą

W przypadku trudności w terminowej spłacie pożyczki skontaktuj się z naszym Działem Windykacji pod numerem telefonu 22 349 94 12. Postaramy się Ci pomóc i wypracować dopasowany do Twojej sytuacji plan spłaty pożyczki. 

Konsekwencje nieterminowej spłaty

Brak zwrotu pożyczki w terminie, może skutkować obniżeniem Twojej wiarygodności oraz może negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.

W przypadku braku terminowej spłaty pożyczki zgodnie z Umową Pożyczki do Twojego zadłużenia mogą zostać doliczone odsetki za zwłokę w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).

W przypadku braku jakichkolwiek starań mających na celu spłatę zobowiązania będziemy zmuszeni do wszczęcia działań windykacyjnych a także wpisu twoich danych do Biur Informacji Gospodarczych.